Užitečné odkazy

Portály

Jednotná informační brána 

Portál umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení.

Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Souborný katalog ČR (CASLIN)

Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik.

 

Knihovny a knihovnické spolky

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)

Sdružení knihoven ČR (SDRUK)

České knihovny a jejich katalogy

Manuscriptorium

  • Digitální knihovna, která umožňuje snadný přístup k informacím o historických fondech.

Provenio (Knihovna Národního muzea)

World Digital Library

 

Čtenářství

Celé Česko čte dětem

Čítárny - Příběhy, knihy, lidé

Čtení pomáhá

BiblioHelp

Rosteme s knihou

LiStOVáNí