Služby poskytované všem návštěvníkům (i bez čtenářského průkazu)

Tedy vše, co může využít každý, kdo do knihovny přijde i jen jednou, náhodně a bez čtenářského průkazu.

Více ...

Služby poskytované registrovaným čtenářům (držitelům čtenářského průkazu)

Další služby, které může využívat čtenář knihovny s platným čtenářským průkazem.

Více ...

Služby Městské knihovny Most (i) pro handicapované návštěvníky

MKM poskytuje své služby uživatelům se zrakovým, smyslovým, fyzickým či kombinovaným postižením, a to na úrovni individuální pomoci v knihovně nebo spoluprací se specializovanými institucemi. Tyto webové stránky poskytují základní informace o knihovně, jejích službách, možnostech komunikace či využití knihovny nejen pro handicapované, ale i pro osoby, které o ně pečují.

Pracovníci knihovny jsou pravidelně školeni pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami.

Více ...

Služby oddělení naučné literatury

V našem oddělení ve 2. p. budovy najdete krom naučné literatury i nabídku nejrůznějších kurzů a lekcí. Dále pak regionální literaturu a studovny, kde vás nebude při čerpání vědomostí nikdo rušit.

Více ...