Místní knihovna v Moravěvsi

 

Knihovnice:

 

Otevřeno pro veřejnost:  

 

Zřizovatel: Obecní úřad Havran

 

Kontakt na zřizovatele: ouhavran@volny.cz