Místní lidová knihovna Lužice

Knihovnice:

 

Otevřeno pro veřejnost:  

 

Zřizovatel: Obecní úřad Lužice

 

Kontakt na zřizovatele: starosta@lužice.eu