Inzerce a pronájmy v KaSS

 INZERCE REKLAMY

Kulturní dům Vltava nabízí také možnost inzerce například v podobě kinoreklamy či výlepu plakátů. Ceník jednotlivých služeb naleznete zde:

CENÍK KINOREKLAMY 

CENÍK VÝLEPU PLAKÁTŮ 2022

CENÍK VÝLEPU POLITICKÝCH PLAKÁTŮ 2022

SMĚRNICE VÝLEPU PLAKÁTŮ

PRONÁJMY A PODNÁJMY

CENÍK PODNÁJMU KD

CENÍK PODNÁJMU KD - MALÝ SÁL

CENÍK PODNÁJMU KINA

CENÍK PRONÁJMU MOBILIÁŘE

TECHNICKÉ PARAMETRY

MAPA SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ

PŘEHLED SVĚTEL

Pravidla podnájmu v KaSS Vltava:

  • před akcí je třeba uzavřít smlouvu.
  • před akcí je třeba dle smlouvy zaplatit 50% ceny z celkové částky podnájmu
  • jakékoliv stížnosti či nedostatky je třeba hlásit technikovi v den akce, který má službu. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.