Návštěvní řád

Návštěvní řád

1. Provozovatelem Kina Kaplice, na adrese Linecká 434, 382 41 Kaplice, je Město Kaplice, se sídlem Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČO: 00245941/ DIČ 00245941
2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení,
    pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.
3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů, filmů z DVD a Blu-ray nosičů, satelitních přenosů a digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem 7.1 a technologií 3D.
4. Kapacita kina je 192 míst + místa pro invalidní vozík.
5. V kinosále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy; dále se zakazuje používat mobilní telefon nebo jiné technické zařízení.
6. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na náhradu celého nebo i části vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
7. V prostorách kina je zakázáno kouřit, vnášet a používat omamné či psychotropní látky, sklo a jiné ostré předměty. Zákaz vnášet a manipulovat s ohněm .Vodit či vnášet jakákoliv zvířata
8. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se 15 minut po zahájení programu.
9. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením programu, jinak budou pokladním systémem automaticky uvolněny do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu u určitých titulů. V případě opakovaného nevyzvednutí rezervovaných vstupenek týmž divákem si provozovatel vyhrazuje právo možnosti zrušení dalších rezervací tohoto diváka.
10. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK stanovený  zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14.4. 1992 a zákonem stanovenou DPH.
11. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
12. Poskytnout volnou vstupenku neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi distributorem a provozovatelem kina.
13. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit přímo v pokladně kina nebo přes internet na www.kinokaplice.cz.
14. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit platný doklad k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
15. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
16. Za škody způsobené svým chováním a jednání je divák plně odpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním. 
17. Filmové představení končí až po skončení projekce závěrečných titulků. Diváci bezpečně odcházejí, až po úplném rozsvícení hlediště. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.
18. V případě nedodání nebo nefunkčnosti filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit do 15 minut před zahájením tohoto představení v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
19. V případě 3D projekce je pro děti do 10 let nutný doprovod osoby starší 18 let.
20. Každý divák si musí zakoupit 3D brýle při 3D projekci, po ukončení promítání si tyto brýle může ponechat a využít je při další návštěvě 3D projekce kina Kaplice. Musí to však nahlásit na pokladně při vstupu do kina a prokázat se vlastnictvím těchto 3D brýlí. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.
21. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina.
22. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
23. Provozovatel kina nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

24. Do kina chodí divák upraven a chová se slušně. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit vulgárního a neupraveného diváka do kina.
25. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.
26. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina a zavazuje se k jeho dodržování a respektování jeho ustanovení.

27. Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Kaplice č. 1420 ze dne 6.3.2017

Najděte svoji akci

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.