O nás

Veselské kulturní centrum, z.ú. plynule navazuje na dlouholetou činnost Městského kulturního střediska, p.o. Organizace má na starosti organizaci a rozvoj kulturního života, společenského života a cestovního ruchu ve městě Veselí nad Moravou a jeho blízkého okolí.

V rámci své činnosti má rovněž na starosti jak zajišťování společenských akcí ve veřejném prostoru, tak provoz kina Morava, Městské knihovny, Kulturního domu a Turistického centra Veselska. Nadále je naším cílem rozvíjet naši činnost i do dalších opomenutých míst nejen v prostorách města.

Kulturní dům Kulturní dům již od svého počátku slouží jako místo střetávání lidí při pravidelných či nepravidelných kulturních událostech. V jeho prostorách se odehrávají jak divadelní představení, tak i hudební produkce a celá řada dalších. V zimních měsících ožívá vždy nabitou plesovou sezónou.

Kino Morava Kino Morava je jedna z dominant města a jeho hlavní činností je zajišťovat pravidelné filmové projekce, jak pro běžného diváka, tak i pro milovníky uměleckého filmu, pro děti ad. Zároveň se zde pořádá celá řada dalších kulturních akcí.

Městská knihovna Hlavní sídlo se nachází v budově kulturního domu, ale spadá pod ni rovněž odloučené pracoviště na sídlišti Hutník. Každý se jistě s činností knihovny seznámil již jako dítě, kdy se coby návštěvník dětského oddělení seznamoval s prvními knižními publikacemi. Do výčtu aktivit městské knihovny patří rovněž pořádání nejrůznějších autorských čtení, besed a mnoho dalšího.

Panský dvůr/Turistické centrum Veselska Panský dvůr, nyní již Turistické centrum Veselska, je dalším prostorem rozvíjejícím společenský a kulturní život ve Veselí nad Moravou. Sídli zde Turistické informační centrum, Městská galerie a několik stálých expozic. Kromě toho je objekt vybaven také velkým víceúčelovým sálem a menším přednáškovým. Budova slouží také jako přirozené centrum kultury a společenských akcí, které probíhají buď venku na nádvoří nebo ve víceúčelovém sále.