Provozní řád

Všeobecně závazné podmínky rezervace a on-line prodeje vstupenek prostřednictvím internetu, platné v Městském kulturním středisku Protivín.

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, případně jiné akce, prostřednictvím provozovatele kulturní akce, provozované Městského kulturního centra Protivín (dále jen „provozovatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při on-line prodeje vstupenek přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává provozovatel pouze prodej vstupenek z pověření pro kulturní akce MěKS. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem.

Ceny a poplatky při on-line prodeji

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při zadávání objednávky.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Rezervace vstupenek

Zarezervované vstupenky, které nebyly vyzvednuty nebo nahlášeny jako pozdržené nejpozději 15 minut před zahájením pořadu nebo filmové produkce, budou uvolněny k prodeji.

Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. MěKS Protivín ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů..

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti kina Protivín a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.kultura-protivin.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude kino-provozovatel rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu www.kultura-protivin.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči provozovateli.

Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2015

 

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.