AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU - Zábavná historie české šlechty

Informace o akci a jejím konání

Přednáška v rámci volného cyklu Akademie třetího věku 2022 -

zábavných a vzdělávacích pořadů pro všechny zájemce bez rozdílu věku.

Přednášející Ing. Petr Štika, zkušený lektor.

Výklad lektora doprovází multimediální promítání.

České šlechtické rody zanechaly v naší historii nepochybně

výraznou stopu. Podíváme se na mimořádné osobnosti

i na „černé ovce“ rodiny, pozoruhodné svatby i zvláštní dědická řízení.

Délka akce: 80 minut
Datum lokální premiéry: 27. září 2022